10 Aralık 2017 Tarihli ve 30266 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğüne Ait Taşınırlara İlişkin Satış, Kiralama ve İhale Yönetmeliği

—  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Rödövans İhale ve Uygulama Yönetmeliği

—  İskenderun Teknik Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Kırıkkale Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri