9 Aralık 2017 Tarihli ve 30265 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2017/10848      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Arazi Toplulaştırma Uygulama Yönetmeliği

—  Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelik

—  Dış Temsilciliklerin Korunmasında Geçici Süreli Görevlendirilecek Jandarma Genel Komutanlığı Personeli Hakkında Yönetmelik

—  Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

—  Anadolu Üniversitesi İkinci Anadal Programı Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Anadolu Üniversitesi Üniversite İçi Yatay Geçiş Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Anadolu Üniversitesi Yandal Programı Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

GENELGE

—  Bağımlılık ile Mücadele ile İlgili 2017/23 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

TEBLİĞ

—  Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği Kapsamında Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmelerinde ve Denetiminde Esas Alınacak Temel Kriterlere Dair Tebliğ

 

KURUL KARARI

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 07/12/2017 Tarihli ve 7503 Sayılı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri