Son aylarda özellikle servislerden ve servis şoförlerinden kaynaklanan çok sayıda sorun nedeniyle servisler için yeni bir takım önlemler alınıyor.

25 Ekim 2017 tarihinde yayımlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliği ile veliler rahat bir nefes alacak. Okul öncesi eğitim ve zorunlu eğitim kapsamında bulunan öğrenciler ile kreş, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerine devam eden çocukların taşıma faaliyetlerini özellikle denetlenecek, herkes okul servislerini kullanamayacak.

Öğrencileri taşıyanlar öğrenci ve çocukların oturarak, güvenli ve rahat bir yolculuk yapmalarını sağlayacaklar. Servis kapasitesi aşılmayacak, hiçbir çocuk güvencesiz bir şekilde okuluna götürülemeyecek. Ayrıca okul servislerinde rehber personel de bulundurulmak zorunda olacak.

Rehber personel, okul servisi içindeki düzeni sağlamak, çocukların emniyet kemerlerinin takılı olup olmadığını kontrol etmek, okul öncesi eğitim ve ilköğretim öğrencileri ile çocukların inme ve binmeleri sırasında yardımcı olmak zorundadır. Rehber personel olacak kişi 22 yaşını doldurmuş ve en az lise mezunu olmalı, ağır ceza gerektiren suçlardan hüküm giymemiş olmalı ve Millî Eğitim Bakanlığı’nın vereceği gerekli eğitimleri almalıdır. Ayrıca her yıl sağlık koşullarını uygun olduğunu gösterir raporu aile hekimliğinden almak zorunda. Rehber personelin standartlara uygun bir şekilde sarı renkte ve üzerinde reflektif şeritler yer alan ve ön ve arka kısmında “REHBER” yazılı ikaz yeleği giymesi gerekiyor. Taşıma faaliyeti sırasında öğrenci ve çocuklara refakat ederken yardımcı ışıkları (ışıklı çubuk, dur-geç levhası gibi) kullanmak zorundadır.

Servis şoförlerinin seçimi ise daha sıkı tutulacak. Öğrenci çocukları taşıyacak servisleri kullanan şoförler 26 yaşından gün almış ve 66 yaşından gün almamış kişilerden seçilecek. Aynı zamanda bu kişiler Türk Ceza Kanunu’na göre ağır suçlardan hüküm giymemiş olacak, şoförlük mesleği bakımından her beş yılda bir yetkili kuruluşlardan psiko-teknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren rapor alacaklar. Yine son 5 yıl içinde bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış olmak, alkollü olarak araç kullanma ve hız kurallarını ihlal nedeniyle, sürücü belgeleri birden fazla geri alınmamış olmak zorundalar.

3 Eylül 2020 yılından itibaren ise okul servis şoförlerinin mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaksızın öğrencileri taşımaları mümkün olmayacak.

Kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüplerinin servis hizmetlerinin yürütülmesi esnasında çocukların evlerinden alındıktan sonra isim listesinin tutulması zorunlu olacak. Çocukların güvenli bir şekilde kuruluş müdürüne teslim edildiğine dair şoför ve rehber personelin imzalayacağı günlük çocuk takip/devam defterinin tutulması, gelmeyen ya da teslim alınmayan çocuklarla ilgili olarak aileye bilgi verilmesi zorunludur.

İlgili defterler günlük olarak tutulmak suretiyle okul tarafından denetimler esnasında sunulmak üzere saklanacak. Çocuk takip/devam defterinin şekil ve içeriği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından belirlenecek. Kaynak: İbrahim Işıklı – https://www.dunya.com